TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG - Địa chỉ: AN LẠC 2, SỞ DẦU, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - Số điện thoại liên hệ: 02253.528679

Có 6 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về mức học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  UBND TP. Hải Phòng 28-12-2022
2 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng  UBND TP. Hải Phòng 26-09-2022
3 Công văn số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của Liên sở GDĐT - Tài chính về Hướng dẫn thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  UBND TP. Hải Phòng 26-09-2022
4 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng: Quyết định ban hành giá dịch vụ trong giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng  UBND TP. Hải Phòng 26-09-2022
5 CV số 3505/IBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vacxin phòng Covid-19  UBND TP. Hải Phòng 25-05-2022
6 CV số 3370/UBND-VX về việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022  UBND TP. Hải Phòng 20-05-2022

MẦM NON BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ: An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: 02253.528679