TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG - Địa chỉ: AN LẠC 2, SỞ DẦU, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - Số điện thoại liên hệ: 02253.528679

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về mức học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  UBND TP. Hải Phòng 28-12-2022
2 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh  Văn bản  26-09-2022
3 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND thành phố Hải Phòng quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng  UBND TP. Hải Phòng 26-09-2022
4 Công văn số 03/HDLS-GDĐT-STC ngày 26/9/2022 của Liên sở GDĐT - Tài chính về Hướng dẫn thực hiện thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  UBND TP. Hải Phòng 26-09-2022
5 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND thành phố Hải Phòng: Quyết định ban hành giá dịch vụ trong giữ xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng  UBND TP. Hải Phòng 26-09-2022
6 Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non  Văn bản  16-08-2022
7 CV số 1994/SGDĐT-MN về việc đề xuất nội dung bồi dưỡng chuyên môn năm học 2022-2023  Văn bản của Sở 06-06-2022
8 Tiêu chí thi đua năm học 2021-2022  UBND Quận 05-06-2022
9 QĐ 456/QĐ-UBND: Quyết định công nhận sáng kiến ngành GD năm học 21-22  UBND Quận 05-06-2022
10 CV số 1984/SGDĐT-CTrTTTriển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 02-CTr/BTGTU-UBND  Văn bản của Sở 05-06-2022
11 Ke hoach tham gia Cuoc thi Xay dung thiet bi day hoc so lan thu I nam 2022  Văn bản của Sở 02-06-2022
12 CV số 1213/SGDĐT:Tăng cường công tác tiêm chủng vac xin phòng Covid-19  Văn bản của Sở 26-05-2022
13 Kế hoạch số 49/KH-GDĐT: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận  Văn bản của Phòng  26-05-2022
14 CV số 3505/IBND-VX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vacxin phòng Covid-19  UBND TP. Hải Phòng 25-05-2022
15 CV số 3370/UBND-VX về việc thực hiện Luật PCTH của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022  UBND TP. Hải Phòng 20-05-2022
123

MẦM NON BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ: An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: 02253.528679