TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG - Địa chỉ: AN LẠC 2, SỞ DẦU, HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG - Số điện thoại liên hệ: 02253.528679

HIỆU TRƯỞNG

ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC
ĐÀO THỊ BÍCH NGỌC

Ngày sinh: 13/1/1977

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0989092976

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THANH MAI
NGUYỄN THỊ THANH MAI

Ngày sinh: 12/1/1979

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0982194998

Đoàn Thị Mùi
Đoàn Thị Mùi

Trình độ :Đại học

Điện thoại riêng: 0834578810

MẦM NON BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ: An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: 02253.528679